Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,Obchodní podmínky“) upravují pravidla používání internetového portálu umístěného na doméně bezvakupon.cz (dále jen ,,Portál“), který je provozován fyzickou osobou Pavel Kovář, IČ 03246078 (dále jen ,,Provozovatel“)
 2. ,,Uživatelem” se stává každý návštěvník, který navštíví Portál.
 3. ,,Kupónem” se rozumí jednotlivá slevová příležitost (slevový kód, akční nabídka apod.) uvedená na Portále.
 4. ,,Poskytovatelem slevy” se rozumí internetový nebo kamenný obchod, u něhož lze uvedenou slevovou nabídku uplatnit.
 5. Portál poskytuje Uživatelům ,,Službu“, která spočívá v agregaci zajímavých slevových možností, slevových kódů a jinak zajímavých nákupních příležitostí s možností úspory při nákupu a upozorňování na tyto nabídky skrze zvolené komunikační kanály jako jsou například email nebo sociální sítě.
 6. Kupóny zobrazené na Portále jsou vybírány z nabídek Poskytovatelů slev, mezi něž patří zejména, ale nejen, internetové obchody.

II. Práva a povinnosti

 1. Provozovatel má právo smazat jakýkoliv Kupón, který je očividně v rozporu se zákonem, dobrými mravy, nesouvisí s tématikou nebo by mohl jinak narušit kvalitu stránky.
 2. Uživatel není oprávněn užívat Portál v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele a/nebo jejím účelem, zejména jakýmkoliv způsobem obcházet principy fungování Portálu.
 3. Uživatel se může bezplatně zaregistrovat k odběru emailového zpravodaje Portálu, který Provozovatel rozesílá a v němž je Uživatel upozorňován na nejzajímavější Kupóny.
  1. Takovou registrací Uživatel vyslovuje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze Provozovatele.
  2. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde

III. Omezení odpovědnosti

 1. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost Kupónů uvedených na tomto portále.
 2. Veškeré kupóny jsou poskytovány zdarma, bez záruky jejich plné bezchybné funkčnosti, úplnosti a správnosti údajů.
 3. Uživatel se použitím kupónu vzdává jakéhokoliv nároku na odměnu a prohlašuje, že nebude omezovat způsob použití jím využitých kupónů.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel, který využije služby Portálu vyslovuje tímto užitím souhlas s těmito VOP.
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 27.11.2022.
 3. Provozovatele je možné kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: [email protected]
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky kdykoliv změnit.